GezinsPMT is een methodiek waarbij de psychomotorisch therapeut (eventueel in samenwerking met een systeemtherapeut/gezinsbehandelaar) met het hele of een gedeelte van het gezin de gymzaal in gaat.
In deze vorm van behandeling krijgt het gezin de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen aan de hand van (non-verbale) ervaringsgerichte doe-activiteiten. De kracht van PMT is het doen en ervaren, wat aansluit bij het dagelijkse leven van het gezin. Er kan specifiek geoefend worden met situaties waar het gezin tegenaan loopt. Wat de gezinsleden tijdens de GezinsPMT ervaren, wordt vertaald naar een “normale” situatie als thuis of op school.

De activiteiten die worden ingezet zijn onderverdeeld in thema’s als samenwerken, herstel van de hiërarchie, leiding nemen, vertrouwen, afstemming en plezier. De psychomotorisch therapeut stemt de activiteit af op de mogelijkheden van het gezin.