Mensen met een beperking

De problemen waar LVG-jongeren mee te maken hebben zijn complex. Ze zijn lastig te herkennen en beoordelen, zowel voor henzelf als voor de mensen die hen begeleiden. Dat maakt het moeilijk een passende oplossing te bieden. Omdat LVG-jongeren zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor leeftijdsgenoten hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep vaak, met als gevolg: overvraging. Hierdoor ontstaan nog meer problemen en frustraties en, uiteindelijk, onhandelbaar gedrag.

Binnen de pmt help ik de LVG doelgroep om om te gaan met allerlei problemen.


Aanbod
De onderstaande trainingen/therapiën zijn geschikt voor kinderen en jongeren met LVG problematiek. Klik op Aanbod voor meer informatie.

- Sociale weerbaarheidstraining

- Individuele therapie