PRAKTIJK VOOR PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE DE KEMPEN

Individuele begeleiding


De individuele begeleiding die ik aanbied is praktisch, niet teveel praten, maar vooral doen. De begeleiding wordt geboden in de directe leefomgeving van betrokkene: thuis, tijdens een activiteit en/of schoolomgeving.

Begeleiding heeft tot doel meer regie te krijgen over zichzelf door:

- Vergroten sociale zelfredzaamheid: het aanleren en/of anders leren omgaan met sociale vaardigheden

- Vergroten praktische zelfredzaamheid: leren plannen, organiseren, structureren, overzicht krijgen en oefenen van deze vaardigheden

- Versterken van de emotionele zelfredzaamheid: leren omgaan met boosheid, teleurstelling en frustraties